Afsluiting knotseizoen

31-03-2018 14:54

Afgelopen zaterdag 31-03-2018 was de laatste werkzaterdag van Stichting De Groene Long. En weer waren er ruim 30 vrijwilligers die kwamen helpen. De groep kon in tweeën verdeeld worden. 1 groep ging aan de slag met het aanplanten van wilgenstekken. De andere groep ging de klus in het Park huis te Kinderdijk afmaken, namelijk het vrij maken van takken e.d. van een paar sloten. En het is gelukt. Het water stroomt daar weer. Dit zal de waterkwaliteit en biodiversiteit daar zeker ten goede komen. Ongelofelijk toch, gewoon allemaal met de voeten in de bagger en met handgereedschap. En dan dit resultaat. Daar kunnen we met z'n allen trots op zijn. Als verrassing voor al dat werk werd de ochtend afgesloten met pannenkoeken. 3 personen, een vrijwilliger, vrouw van de penningmeester en de voorzitter, hadden samen zo’n 100 pannenkoeken gebakken en die gingen helemaal op. Het bestuur kan terug zien op een geweldig knotseizoen, waarin met veel gezelligheid ontzettend veel werk is verzet. En dit allemaal ten gunste van een paar unieke stukken natuur in ons Damdorp.