De Groene Motor

09-02-2020 11:00

Inspirerende bijeenkomsten van 2020

De agenda met mooie evenementen vult zich met de start van het jaar. Zoals de Weidevogeldag 29 febuari, Bijenwerkdag op 13 en 14 maart en een save the date voor Vrijwilligersdag 13 juni. Ontmoet, inspireer en deel kennis. 

Bekijk de agenda

Oproep Adviesraad
Ben jij als groene vrijwilliger actief op het gebied van natuur of landschap in Zuid-Holland? Wil jij meedenken over nieuwe manieren om (nieuwe) mensen te betrekken bij groen vrijwilligerswerk?          Meld je aan voor de Adviesraad Nieuwe Groene Vrijwilligers! Marije van der Kruk tel.: 06-20702067

Nieuws en agenda

Weidevogeldag Zuid-Holland 2020

In Zuid-Holland trappen we ook dit jaar af voor het weidevogelseizoen. Ben jij erbij op 29 februari in Delft? Bekijk het programma

Cursus EHBO voor kinderen

In maart organiseert DGM in samenwerking met IVN-afdeling Leiden een cursus EHBO voor groene buitenactiviteiten. Welke risico’s loop je bij buitenactiviteiten met kinderen en hoe handel je als zich incidenten voordoen? 

Schrijf je in

Bezig met de bij tijdens NLdoet

NLdoet brengt vele vrijwilligers op de been die zich inzetten voor klussen. Heb jij een klus om de wilde bij te helpen door leefgebied te beheren of in te richten? Bied dan je activiteit aan als Bijenwerkdag. 

Meer weten? Neem contact op

Petitie  tegen aanleg vliegveld in Portugees pleistergebied grutto

Een nieuw vliegveld bij Lissabon bedreigt de grutto, onze nationale vogel. De Portugese Vogelbescherming (SPEA) verzet zich daartegen. Vogelbescherming Nederland steunt hen daarbij. 

Teken de petitie

De molenbiotoop en de omgeving

Het erf vertelt veel over het functioneren van een poldermolen. Daarmee heeft het erf invloed op de kwaliteit van de omgeving van de molen. Om de kennis van molenerven te verzamelen en te delen is een hand- reiking gemaakt door Erfgoedhuis Zuid-Holland.

 

 

Meer informatie en bestellen

Voucherregeling Kleine Landschapselementen van start

Goed nieuws: de regeling Kleine Landschapselementen is weer opengesteld. Wil jij aan de gang met groene landschapselementen als knotwilgen, fruitbomen of een mooie poel? Vraag dan  hier een voucher aan. 

 

Vrijwilligerswerk zoekt jou! 

Onderhoudsdag natuurtuin Zoetermeer

 

Op dinsdag 11 februari gaan we aan de slag in het griend, van 10:00 tot 14:00 uur. Dan vindt het jaarlijkse terugzetten van het griend plaats en een kwart van het griend wordt teruggezet. De takken van wilgen worden gebruikt voor vlechtwerk.

Meld je aan met een mailtje!

Bekijk alle vacatures