Stichting de Groene Long bedankt vrijwilligers

29-06-2011 00:00


ALBLASSERDAM
- Het bestuur van Stichting de Groene Long wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen.

De Griend aan de Blokweerweg is na vele jaren onderhanden genomen en voor het grootste deel geknot en opgeschoond.Het resultaat is dat de jonge scheuten op de wilgen alweer fris uitlopen.Een prachtig gezicht als je er langs loopt.
 
Ook zijn er een fiks aantal nestkasten opgehangen voor een grote verscheidenheid aan vogels. Vele van deze nestkasten zijn in het voorjaar al dankbaar gebruikt en hebben nieuw volk opgeleverd.
 
Alle bijeenkomsten kenmerkte zich door een harde werklust, gedrevenheid en vooral veel saamhorigheid en gezelligheid. De koffiepauzes en afsluitende lunch zijn goede momenten om op het sociale vlak de kontakten te onderhouden en te verstevigen.
 
Afgelopen seizoen heeft de stichting ook veel jongeren mogen verwelkomen die of voor school een maatschappelijke stage ondergingen en daarvoor de Groene Long gekozen hadden of gewoon mee wilde helpen in het behoud van de Groene Long in Alblasserdam.
 
Niet alleen zichtbaar maar ook onzichtbaar is er veel werk verricht. Dit zijn m.n. bestuursactiviteiten: Voorbereiden van alle werkzaterdagen, veiligheids opleidingen volgen, kontakten onderhouden met andere natuurgroepen in het gehele land en met de plaatselijke politiek alsmede het uitzoeken van de lokatie die het beste aangepakt kan worden.  Bij de Griend was de doorslag gevende factoor de erbarmelijke staat waarin de
Griend verkeerde.  
 
Nieuwe voorzitter gezocht
Sinds de officiële oprichting van de Stichting de Groene Long op 5 februari 2008 is Laurens onze voorzitter geweest.  Na ruim 3 jaar de kar getrokken te hebben heeft Laurens aangegeven meer tijd nodig te hebben voor zijn normale werk. Hij wil dus graag zijn voorzittershamer overdragen aan een opvolger. Laurens blijft wel aktief voor de Stichting als webmaster.
 
Het bestuur van Stichting de Groene Long roept vrijwilligers op zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter. Kandidaat stelling kan via de website van de stichting.
 
Het bestuur gaat komende week een formele reactie opstellen op het voorontwerp bestemmingsplan Dijklint waarin de Groene Long gesitueerd is. Uiteraard is de inzet van de Stichting om het gebied zo groen mogelijk te houden.
 
Meer informatie: www.groenelongalblasserdam.nl

Bron: www.alblasserdam.net 29-06-2011