met gevaar voor eigen leven: de boezem moet schoon

met gevaar voor eigen leven: de boezem moet schoon