Alblasserdammers in actie tegen nieuw zwembad in 'groene long'

19-07-2007 00:00

ALBLASSERDAM

- Er mag geen zwembad komen op recreatieterrein Lammetjeswiel. Dat is de meningvan actiecomité De Groene Long. Woordvoerders Cees van Leeuwen en Klaas Boon vinden dat de natuur wordt aangetast. Ze vrezen bovendien dat wanneer een stuk van Lammetjeswiel wordt bebouwd ook de rest van het natuurgebied wordt opgeofferd aan bouwplannen. ,,Het wordt een bruggehoofd,'' denken ze.

Het comité bestaat uit een twintig mensen en het aantal verontruste burgers groeit volgens de initiatiefnemers met de dag.

De gemeente Alblasserdan onderzoekt of op het trapveld nabij de De SavorninLohmanweg een zwembad kan worden gebouwd. Het huidige bad aan de Esdoornlaan is dringend aan vervanging toe.

Het trapveldje ligt in een omvangrijk groen gebied in Alblasserdam tussen de Kinderdijk, Touwbaan, De Savornin Lohmanweg en Biezenkamp. Park huis te
Kinderdijk en recreatiegebied Lammetjeswiel zijn de twee belangrijkste onderdelen ervan. Het wordt ook wel de groene long genoemd.


Actiecomité De Groene Long vindt dat er op de huidige locatie aan de Esdoornlaan best een nieuw bad kan komen. De tijdelijk overlast op die plek vinden ze niet opwegen tegen de langdurige aanslag op de natuur die er nu aan lijkt te komen.


Van Leeuwen, tot 1996 voorman van politieke groepering PSA, zegt dat het Lammetjeswiel onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur van de provincie.
Die verbindt onder meer het groene molengebied van Kinderdijk, via de Zwijndrechtse Waard met de akkers en natuurgebieden in de Hoeksche Waard. Het voornemen van de gemeente verbaast hem, omdat tijdens de verkiezingscampagne in 2006 de politieke partijen hebben beloofd om het steeds schaarser wordende groen in het dorp te sparen.

Klaas Boon is al jaren actief in het gebied. Hij knot en plant wilgen, geeft excursies en ziet er als natuurliefhebber tal van dieren die voorkomen op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Liefdevol beschrijft hij hoe uilen en andere vogels overvliegen van park Huis de Kinderdijk naar het geboomte aan de rand van recreatiegebied Lammetjeswiel.

Boon vertelt dat de watergangen in het gebied heel veel soorten wier bevatten, waardoor er per vijf liter water wel 350 verschillende soorten insekten voorkomen, die op hun beurt weer amfibieën als groene kikkers en rugstreeppad aantrekken. Ook vleermuizen en salamanders vinden er hun etensmaal, net als uiteenlopende soorten muizen. ,,Lammetjewiel is de kraamkamer van de omgeving,'' vat hij het belang van het gebied samen. ,,Tellingen hebben
uitgewezen dat er zeventig soorten vogels voorkomen, waaronder bos-, kerk en ransuilen, sperwers, boomklevers en buizerds.''

Het gebied heeft een gevarieerde begroeiing. Tussen de kronkelende slootjes en langs de wandelpaden zijn grasvelden, ruige bosschages en struikgewas. Aan de rand ligt het eigenlijke Lammetjeswiel: het restant van een dijkdoorbraak. Het zand dat bij die watervloed uitstroomde, draagt eraan bij dat zomereik, kastanje, linde en beuk er ook gedijen.

Naast het Lammetjeswiel ligt het zogeheten Hoendernest met wat volkstuintjes Iets verderop is park Huis te Kinderdijk, waar in de vorige eeuw actievoerders
voor hebben gevochten om het niet ten prooi te laten vallen aan projectontwikkelaars.

Actiecomité De Groene Long houdt dinsdag 24 juli om 19.30 uur een openbare vergadering bij de ROWA in de Alblashof om een strategie te bepalen. Na de
zomervakantie gaat De Groene Long proberen het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen.

De gemeenteraad heeft om een aantal reden voor Lammetjeswiel gekozen als vestigingsplaats voor het nieuwe zwembad. Ten eerste ligt het centraal in het
dorp. Bovendien sluit het bad aan recreatieve voorzieningen die er al zijn in het gebied.
Wethouder Sjoerd Veerman vindt de bouw van het zwembad 'een kleine ingreep' is die de zogeheten groene long niet zal aantasten. ,,Dit ene weilandje is niet per se een onderdeel van de ecologische hoofdstuctuur,'' zei hij vorige maand tegen de gemeenteraad, doelend op het voetbalveldje waar het zwembad moet komen. Volgens hem nemen bad en parkeerplaats straks niet meer ruimte in dan het huidige trapveld plus de dik veertig parkeerplaatsen die er al zijn en hoeven er geen bomen voor te wijken.

De gemeente doet binnenkort een inventarisatie in het kader van de Flora- en Faunawet.


Bron: Algemeen Dagblad 19/07/07 11u49