Comité 'de Groene Long' opgericht

26-07-2007 00:00

ALBLASSERDAM


- Het door de gemeenteraad akkoord gaan met het voornemen een nieuw zwembad te
bouwen in natuurgebied het Lammetjeswiel heeft een grote groep verontruste
Alblasserdammers de krachten doen bundelen. Comité 'de Groene Long' zal er
alles aan doen de bouw van een nieuw zwembad op deze locatie te stoppen en
denkt over genoeg goede argumenten te beschikken om de plannen van de gemeente
te keren. Comité 'de Groene Long' liet in oktober 2005 al eerder van zich
horen. Toen reageerde zij richting B&W op het voorontwerp van het
bestemmingsplan Dijklint. Omdat B&W onlangs besloot het bestemmingsplan
Dijklint te prepareren volgens een zogenoemd voorbereidingsbesluit, zal het
Comité ook hiertegen bezwaar maken.

De
bezwaren tegen de voorgenomen bouw van een zwembad in natuurgebied het
Lammetjeswiel richten zich op een aantal punten.
Ten eerste past het niet in het door de Provincie Zuid-Holland beschreven
streekplan Zuid-Holland-zuid. Hierin staat namelijk dat het Lammetjeswiel valt
in de zogenoemde ecologische verbindingszone. Deze verbindingszones dienen
volgens het streekplan te worden beschermd. Het gebied is cultuurhistorisch
uniek en bergt bijzondere en tevens beschermde flora en fauna.
Ten tweede wordt in het Alblasserdamse Collegeprogramma 2006-2010 respect voor
groen in het dorp als uitgangspunt gesteld. 'Behoud van Groene Long Park Huis
te Kinderdijk/Recreatiegebied Lammetjeswiel' staat hierin expliciet omschreven.
Dit uitvoeringsprogramma voor 2007 en 2008 (!) is nota bene ondertekend door de
drie huidige wethouders: Ad Cardon, Sjoerd Veerman en Arjan Dekker.
Ten derde hebben de meeste politieke partijen het behoud van de Alblasserdamse
groene long in hun verkiezingsprogramma onderschreven. Bovendien heeft de
gehele gemeenteraad zich bij het vaststellen van de ruimtelijke visie
geconformeerd aan het standpunt van de Alblasserdammers: niet bouwen in de
groene ruimte.

Comité'de Groene Long' vraagt zich af waar deze (verkiezings)beloften zijn gebleven.
Zij maakt zich zorgen dat met de komst van een zwembad in het natuurgebied het
in de toekomst veel gemakkelijker zal zijn om allerlei nieuwe bouwplannen te
accepteren. De groene long zal langzaam maar zeker worden volgebouwd. Tevens is
het comité bang dat de komst van een zwembad zal zorgen voor extra overlast,
extra verkeersdrukte en een permanent parkeerprobleem in de wijk.
Het comité is niet tegen de komst van een nieuw zwembad maar vindt de beoogde
locatie ongeschikt. Zij is vastbesloten het bouwen in het groengebied tegen te
houden. Door actief de publiciteit te zoeken en betrokkenen ervan te overtuigen
dat er andere, betere opties, zijn voor de bouw van een nieuw zwembad in een
blijvend groen Alblasserdam


Bron: Alblasserdam net: donderdag 26 jul 2007