Comite de groene long start Website

04-09-2007 00:00

ALBLASSERDAM

- Wie denkt dat destrijd om het groen rondom de beoogde locatie voor een nieuw zwembad in natuur- en recreatiegebied 't Lammetjeswiel geluwd is, vergist zich. Comité 'de Groene Long', dat zich inzet om de natuur in het groengebied van onder andere 't Lammetjeswiel en Park Huis te Kinderdijk te behouden, heeft zich inmiddels 'bewapend' met een nieuw instrument: een eigen website.

Gesterkt door talloze steunbetuigingen - van Alblasserdammers maar ook van buiten de gemeentegrenzen - verschillende artikelen en ingezonden brieven in kranten, zet het Comité haar strijd met vertrouwen voort. Juist omdat zoveel mensen zeggen op de hoogte te willen blijven van ontwikkelingen rondom de nieuwe locatie van het zwembad acht het Comité de tijd rijp over een eigen nieuwsvoorziening te beschikken.

Een website is daarom een logische keuze. De website is voorzien (gaat voorzien worden) van fraaie foto's die overduidelijk maken waarom Comité 'de Groene Long' zich zo inzet voor dit gebied. Bouwen in dit groengebied betekent de doodsteek voor de hier aanwezige, veelal unieke flora en fauna en maakt de weg vrij voor het volgende bouwplan. Het Comité benadrukt dan ook niet tegen de bouw van een nieuw zwembad te zijn maar wél tegen de beoogde locatie.

Op woensdag 5 september om 19.30 uur organiseert Comité 'de Groene Long' in de grote zaal van de Alblashof een bijeenkomst over de ontwikkelingen in de groene long. Het Comité nodigt iedereen uit die belangstelling heeft én beschikt over een groen hart de bijeenkomst woensdag bij te wonen. De natuur in de groene long kan de steun van nog meer medestanders goed gebruiken.

Het adres van de website in ontwikkeling is www.groenelongalblasserdam.nl