Groene Long luidt noodklok

23-06-2021 22:00

Groene Long luidt noodklok

 

Er zijn veel bouwplannen voor huizen langs en onderaan de dijk in Alblasserdam. Zo komt kostbare en vooral schaarse natuur in de verdrukking. Of die natuur verdwijnt voorgoed.

Waar natuur verdwijnt komt het nooit meer terug. Dit is onherstelbaar, onomkeerbaar en voor Stichting De Groene Long ONACCEPTABEL

Gelukkig staan wij niet alleen. Veel natuurminnende Alblasserdammers zien deze ontwikkelingen met lede ogen aan. Zij wijzen niet alleen naar de ontwikkelaars van deze bouwprojecten maar zeer zeker ook naar het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Alblasserdam.

WAT GROEN IS MOET GROEN BLIJVEN! Dat was de leus die te vinden was in de meeste partijprogramma’s tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Echter het huidige gemeentebestuur, bestaande uit CDA, PvdA en tot voor kort de SGP faciliteren en stimuleren ieder bouwplan. Het gemeentebestuur is niet kritisch en werkt op voorhand aan ieder bouwplan mee.

BOUWEN, BOUWEN en nog eens BOUWEN is het motto van 2021.

Wat is het resultaat? Op diverse plekken op en onderaan de dijk, in de directe omgeving van het Rietgors, het Lammetjeswiel, Park huis te Kinderdijk en zelfs in het Hoendernest moeten huizen worden gebouwd.

We moeten ook wonen is een veelgehoord argument, het gaat hier echter niet over huizen in de klasse sociale woningbouw. Ze vallen in het zogenaamde ‘duurdere segment’ en zijn vooral bestemd voor de beter gesitueerde drechtstedelingen.

Wij als Stichting De Groene Long en velen Alblasserdammers met ons zien deze ontwikkelingen als een regelrechte aanslag op dit unieke stukje Alblasserdam. Het zal een desastreuse invloed hebben op de kwetsbare flora en fauna in het gebied.

Op dit moment voelt het als een bijna onmogelijk taak om de natuur in het gebied De Groene Long te beschermen en bebouwing te verhinderen/voorkomen.

Geen enkele politieke partij lijkt ons te steunen. Op de bezwaren en brieven die wij schrijven aan het bestuur en de politiek krijgen we niet eens antwoord.

RONDUIT SCHANDALIG! SCHAAM JE volksvertegenwoordigers!!

Oproep:

Laten we NU, met z’n allen proberen dit unieke, nog groene, stukje Alblasserdam te beschermen en te behouden voor de generaties na ons.

Wij pleiten ervoor om niet langer ieder bouwplan apart te beoordelen maar het geheel van alle bouwplannen bij elkaar, als een optelsom. Dan zie je pas hoe rampzalig de gevolgen zullen zijn.

GEEF HET GEBIED “DE GROENE LONG” EEN APARTE, BESCHERMDE STATUS, VOOR HET TE LAAT IS !

STEUN ONS door de enquête in te vullen en kies voor:

Fit en groen dorp in de polder | Toekomst Alblasserdam

Stichting De Groene Long|Park Huis te Kinderdijk