Groene Long 'zeer bezorgd' over plannen griend Blokweerweg Alblasserdam

15-11-2018 10:24

Groene Long ‘zeer bezorgd’ over plannen griend Blokweerweg Alblasserdam                                 

                                                                                                                                                                                       Bron: Alblasserdams nieuws

 

ALBLASSERDAM – De griend en het weiland aan de Blokweerweg in Alblasserdam is opgekocht door Alblasserdammer Marcel Schippers. Stichting De Groene Long, die de griend in de afgelopen jaren heeft onderhouden, is ‘zeer bezorgd’ over de ontwikkeling in het gebied. Marcel Schippers, wiens achtertuin grenst aan het natuurgebied, is voornemens de door hem gekochte griend in stukjes te verkopen aan de overige buurtbewoners. “Een beeldbepalend stuk griend, van meer dan driehonderd jaar oud inruilen voor tuintjes met tulpen en hortensia’s? Nee toch zeker? Als dit kavels worden, wordt het een baggerzooi,” aldus Nel de Vries, voorzitter van De Groene Long.

Brief
In een brief aan de gemeente Alblasserdam schrijft De Vries dat De Groene Long zeer bezorgd is over de ontwikkelingen rond de verkaveling van de griend aan de Blokweerweg. Onlangs werd de brief behandeld tijdens de gemeenteraadscommissievergadering in het Alblasserdamse gemeentehuis. Daarbij was ook Marcel Schippers aanwezig om toelichting te geven.

36.000 vierkante meter grond
Schippers vertelde dat hij al twaalf jaar op de Touwbaan woont, dat hij geniet van het groen achter zijn tuin en dat hij dat gebied ook graag groen wil houden. Verder vertelde de Alblasserdammer: “Ik ben een jaar geleden door een tweetal investeerders erop gewezen dat die strook grond te koop was. Niet alleen de strook achter onze tuin, maar ook een strook verderop in Alblasserdam richting de molens van Kinderdijk. Die twee stukken bij elkaar, met een oppervlakte van 36.000 vierkante meter, waren te koop en moesten in een keer worden gekocht. Die twee investeerders wilden graag de grond achter onze tuinen hebben en wilden die doorverkopen aan de bewoners van de Touwbaan. Zo kwamen ze bij mij terecht.”

Not in my backyard
Schippers vervolgde: “Voor de duidelijkheid: mijn beroep is projectontwikkelaar, maar u kent het principe ‘not in my backyard’. Dat is het principe waar ik voor ga. Inmiddels zijn de twee investeerders die het wilden kopen afgehaakt. Voor mij is dat goed nieuws, maar dat betekent wel dat ik nu een stuk grond heb en dat ik een extra hypotheek aan mijn broek heb hangen.”

Verkavelen
Het plan van Schippers is om de grond achter de woningen van de Touwbaan te verkavelen en te verkopen aan zijn buren. Over dat plan is de Stichting Groene Long ongerust. Voorzitter Nel de Vries legt uit: “Op dit gebied zit de zwaarst beschermende natuurstatus. Naast natuurwaarde heeft de griend, die ouder is dan 300 jaar, een cultuurhistorische en archeologische waarde. Wij hebben van potentiële kopers begrepen dat de stukjes grond en weiland aangeboden worden in stukken van 150 tot 200 vierkante meter. Dat zijn flinke stukken. De grond zou dan ontdaan van bomen en inclusief brug opgeleverd worden met ‘tuin’ als bestemming.”

Spoor bijster
De Vries vervolgt: “En nu raak ik het spoor bijster. Een beeldbepalend stuk griend en weiland inruilen voor tuintjes met tulpen en hortensia’s? Nee toch zeker? Realiseert u zich wel dat dit ten koste gaat van de halve griend? De heer Schippers wil dit wel compenseren met het aanplanten van extra wilgen in het weiland, maar dat is voor ons niet acceptabel. 300 jaar griend laat je niet vervangen door wat stek te poten aan de slootkant. Deze griend en dit weiland zijn gezichtsbepalend en sfeerbepalend in het dorp. De meeste mensen wonen hier omdat het dorp grenst aan de polder. Dit is uniek. En dit prachtige stuk natuur hebben we midden in onze bebouwde kom. Als dit verdwijnt, komt het nooit meer terug.”

Of nog erger: een zwembad
Tot slot vertelde voorzitter De Vries dat er op dit moment al iemand is die een brug naar de griend heeft aangelegd. “Wij hebben dit al meerdere malen gemeld bij de gemeente en de omgevingsdienst, maar er wordt helaas niet ingegrepen. Wij vragen ons af of de gemeente wel gaat handhaven als in die nieuwe tuintjes schuurtjes gebouwd gaan worden. Of als er een buitenkeuken komt met een afdakje erboven. Of nog erger: een zwembad. Daarom vragen wij als Groene Long of u (de gemeenteraad,red.) uw groene hart wilt laten spreken. We doen een beroep op een goed rentmeesterschap.

Bruggen aanleggen mag wel
Grondkoper en buurtbewoner Marcel Schippers vertelde dat hij graag wil dat het gebied groen blijft en dat de ‘koetjes en schaapjes’ blijven komen. Wel moeten de verkavelde stukken grond wat hem betreft goed bereikbaar worden voor de kopers. “Die mensen kopen het waarschijnlijk niet om daar alleen knotwilgen te laten staan. Het is ook iets waar ze naartoe kunnen gaan en iets mee kunnen.” Het bestemmingsplan wijzigen is volgens Schippers in ieder geval in eerste instantie niet nodig. “De Groene Long zegt dat er geen bruggen mogen komen. Nú mag dat inderdaad niet, maar in het bestemmingsplan staat dat als er een perceel is dat jouw eigendom is er voor kruisend verkeer een brug mag worden aangelegd. Dus dat betekent dat als ik het in stukjes verkoop en er zit een sloot tussen, mag er wel degelijk een brug komen. Overigens is niet gezegd dat iedereen dat wil. Mijn buren willen bijvoorbeeld wel de grond, maar willen het verder houden zoals het is.”

Ga in gesprek
Diverse politieke partijen reageerden op de insprekers. Zij kwamen tot de conclusie dat de intenties van de Groene Long en de heer Schippers grotendeels overeenkomen en dat het goed zou zijn als zij, samen met de gemeente Alblasserdam, met elkaar in gesprek gaan om tot overeenstemming te komen.

Nauwlettend in de gaten
Wethouder Arjan Kraijo beloofde dat voorlopig wordt vastgehouden aan de hoge beschermingsstatus van het gebied en dat hij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten zal houden. “Als er voorstellen komen om dit aan te passen, bent u daar als raad als eerste bij,” aldus Kraijo.

Kostenneutraal doorheen draaien
Marcel Schippers vertelde in zijn slotwoord nog dat hij voornemens is de grond voor een veel lagere prijs aan te bieden, dan de prijs die de twee investeerders van plan waren te hanteren. “En dat is ook gelijk een stuk van de oplossing, want als je een stuk grond aanbiedt voor de prijs waarvoor ze het wilden aanbieden, verwacht je dat je een stuk tuin krijgt dat je kan inrichten. Maar als ik het er kostenneutraal doorheen kan draaien, waar het mij om gaat, dan kun je in principe voor veel minder een stuk grond verkopen en dan zullen buren veel eerder geneigd zijn om die grond ook te willen kopen en dan hoeven ze er ook niet per se een stuk tuin van te maken.”

Het wordt een baggerzooi
De Vries van de Groen Long blijft echter bij haar standpunt dat ze liever geen verkaveling van de griend ziet. “Als ik het zo zie, worden het kaveltjes binnen een griend en een weiland. Dat betekent dat er een afscheiding komt per kaveltje. Er komen dan hekwerkjes en dat doet de griend geen goed. Het is nu één stuk griend en één stuk weiland. Als dit kavels worden, wordt het naar mijn idee een baggerzooi. Dan krijg je bij de één wel een hekje en bij de ander misschien weer niet. Ik zie dat niet zitten. Maar ben er wel voorstander van om samen met de gemeente en meneer Schippers in gesprek te gaan hierover.”