Park Huis te Kinderdijk

15-11-2018 10:01

Prachtig park om zuinig op te zijn

 

Alblasserdam - Alblasserdam bezit in Park Huis te Kinderdijk een prachtig eeuwenoud landgoed. Het park ligt achter Huis te Kinderdijk, een statig herenpand gelegen aan Oost-Kinderdijk 191. Het is bereikbaar via de Van Hogendorpweg en de Lekstraat. Het park wordt beheerd door de gemeente. Stichting De Groene Long draagt ook haar steentje bij. In Park Huis te Kinderdijk kunnen natuurliefhebbers en wandelaars hun hart ophalen. Overal is het mooi groen en klinkt vogelgezang. Er zijn bosachtige paadjes, maar ook is er een open middenstuk waar schapen grazen. Verder zijn er enkele kikkerpoelen. In de zomer zijn er de bloemen en de vlinders, in de herfst de paddenstoelen. Er is altijd wel iets te zien en te horen.

Door Anja Helmink

Huis te Kinderdijk is van oorsprong vermoedelijk een boerderij geweest van rond het jaar 1600. In 1840 werd het 'dubbel stenen huis' verbouwd tot 'herenhuis'. Toen kreeg het ook de huidige naam. In 1989 werd het park achter het herenhuis ernstig bedreigd door geplande bebouwing. In 1990 werd daarom "Comité Behoud het Park" opgericht. Later werd dit "Stichting Park Huis te Kinderdijk". De bouwplannen waren pas in 1996 definitief van de baan.

Vrijerslaantje

De beplanting van Park Huis te Kinderdijk is heel gevarieerd. Sommige delen van het park zijn droger dan andere. Op de drogere grond groeien onder andere beuk, ruwe berk en kastanje. De linde staat weer graag in de wat nattere kleigrond. Er is zelfs een heuse Lindelaan in het park, volgens bestuursleden van De Groene Long, vroeger 'het vrijerslaantje' genoemd. Het snoeihout van de bomen blijft in het park liggen. Dat is geweldig goed voor de schimmelvorming. In de loop van het jaar kunnen wandelaars zich vergapen aan prachtige bloemen zoals Lelietjes van dalen en Blauwe anemonen. Dit zijn stinsenplanten, niet-inheemse planten die zich na aanplant vermeerderen in de natuur. Bijzonder is ook het nest wilde bijen naast één van de oudere bomen. Er is niet alleen leven dicht bij de grond waarneembaar maar ook wat hoger. Er zijn namelijk vleermuiskasten en uilenkasten opgehangen. Met succes, want de vleermuizen vliegen trouw hun routes en de bosuil heeft al verschillende keren gebroed.

Boomgaardje

Aan de kant van de Lekstraat ligt een oud boomgaardje. In 1987 begon men daar met opnieuw aanplanten van stukjes griend. Er staan enorm veel knotwilgen in meerdere soorten. Die zijn zó waardevol voor de natuur; er zitten soms wel 400 verschillende soorten organismen in. Het is 'maar een wilg' zeggen ze soms, maar je kunt beter zeggen: 'Het is een wilg!!'.

De vrijwilligers van De Groene Long zijn erg trots op hun project van vorige winter. Toen maakten ze met man/vrouw en macht de sloten weer open aan de kant van de Van Hogendorpweg. Die zaten geheel dicht met modder. Het water stroomt inmiddels weer. Het wachten is nu op de gemeente, die heeft beloofd de sloten verder machinaal uit te graven.

Boomchirurg

Zorgen om het park zijn er nog steeds. Er wordt veel gefietst en 'gebrommerd' en mogelijk komt er een fietspad. Dat belooft niet veel goeds voor de rust in het park. Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Veel mensen dragen het park een warm hart toe, daaronder zijn ook jongeren. Eén van hen is Niels Boom, die we onderweg tegenkwamen. Hij zit in Ottoland op school en wil later graag boomchirurg worden. Als er werk aan de winkel is in het park, komt hij de Groene Longers helpen. En dat wordt zeer gewaardeerd!