Stichting Groene Long overweegt rechtszaak tegen gemeente Alblasserdam

05-05-2014 00:00

 Door Christopher Breemer, Dichtbijredacteur


ALBLASSERDAM - De Stichting Groene Long heeft het gehad met de
gemeente Alblasserdam. Het conflict tussen beide partijen heeft te maken met
het kappen van platanen bij het Trosgebouw.

De stichting diende een bezwaar in tegen de kap van de bomen.
Alblasserdam legde het bezwaar naast zich neer en kapte de bomen, om vervolgens
pas de stichting in te lichten. Volgens de SLG is er sprake van onbehoorlijk
bestuur, vooral omdat de bewindslieden een negatief advies van het eigen
adviesorgaan negeerden.

Vervuild

De bomen moesten volgens Alblasserdam gekapt
worden vanwege de ernstig evrvuilde grond. In plaats van een sanering koos de
gemeente voor het aanleggen van een dikke laag zand op de vervuilde grond. Dit
zouden de bomen naar alle waarschijnlijkheid niet overleven.

Rechtszaak
De Stichting Groene Long vindt de handelswijze van de gemeente in deze zaak zo
onbehoorlijk dat de stichting overweegt alle werkzaamheden voor de gemeente op
te schorten en eventueel een rechtszaak aan te spannen tegen Alblasserdam.
Volgens de SLG heeft de gemeente opzettelijk de inspraakprocedure in de zaak
gefrustreerd.


Bron: REGIO 05 mei 2014