Wordt vriend van Stichting "De Groene Long Alblasserdam"!

 

Door vriend te worden van stichting De Groene Long Alblasserdam helpt u mee de activiteiten van de stichting te continueren. U wordt vriend door maandelijks of jaarlijks een bedrag te storten op rekeningnummer:     

NL80ABNA0581643712

t.n.v. Stichting de Groene Long te Alblasserdam

Door uw bedrage blijft het voor de stichting mogelijk om de benodigde gereedschappen aan te schaffen, maaltijden te verzorgen op de werkzaterdagen en  en voor u de prachtige flora en fauna van Alblasserdam in stand houden.