Verhalen uit de natuur

De Hondsroos

25-09-2016 14:47
Tijdens een zoektocht naar libellen zag ik een Hondsroos met nog onrijpe vruchten gewoon in een stukje niemandsland staan. Ik moest eigenlijk gelijk denken aan de Middeleeuwse tuinen, die rijkelijk voorzien zijn/waren met rozen. Eigenlijk is heel de geschiedenis van rozen gekoppeld aan die van de...

Hoe een ridder een mol werd

25-09-2016 13:56
Het is misschien wel vierhonderd jaar geleden dat er in een dorpjeeen rijke ridder leefde. Het is eigenlijk met geen pen te beschrijvenzo gierig was hij. Hij zou zich nog voor een cent op zijn blote kontlaten slaan om zijn bezit nog te verhogen. In de winter verwarmde hijzijn kasteel niet. Zijn...

Slijmpie het naaktslakje

23-08-2016 13:46
Heel lang geleden toen de Alblasserwaard nog uit bossen en moerassenbestond, waar de stilte slechts werd verstoord door de wind, leefdeer een naaktslakje. Natuurlijk niet alleen een naaktslakje maar ook boselfjes, kabouters en andere dieren.Op een dag werden alle dieren door 'Moeder Natuur'...

De Wilg

23-08-2016 10:30
Heeft onze schietwilg waarvan o.a. bogen en pijlen en anderegebruiksvoorwerpen gemaakt zijn onze geschiedenis veranderd?   Wekunnen nu wel volmondig ja zeggen. Want diegene die een hartkwaal,hoofdpijn enz. hebben gaan nu de deur niet meer uit zonder een stukjewilgenhout (figuurlijk) bij...

Waarom de groene specht lacht

23-08-2016 10:23
We hebben in onze flora een aantal planten met geheimzinnige krachten.Zo zijn er veel verhalen uit de oudheid over een wonderbaarlijkewortel, die de kracht bezat om zware deuren te openen, ijzer en steente breken. De moeilijkste sloten sprongen open en gaven toegang totgrote schatten.Jacob Van...
<< 1 | 2